دزدگیر دیجیتال مدل 220

در انبار / حمل و نقل موجود است

امکانات:

 • دارای 16 حافظه برای ذخیره شماره تلفن
 • دارای 4 حافظه تلفن برای پدال
 • امکان ثبت شماره تلفن تا 18 رقم برای شماره های خارج از کشور
 • 4 زون با سیم و 4 زون بیسیم ( زونهای بیسیم شامل 40 حافظه برای ثبت سنسور بیسیم ادرس پذیر )
 • حفاظت قطع برق قابل تنظیم تا 4 ساعت و وصل برق
 • دارای منوی کشویی حرفه ای برای راحتی کاربر حتی بدون نیاز به دفترچه دستگاه
 • فعال و غیر فعال کردن دستگاه از طریق تماس با دستگاه
 • دارای شنود صدا
 • کنترل رله خارجی از طریق تماس با دستگاه
 • گزارش ورود و خروج محرمانه از طریق تماس با کاربر مدیر
 • حالت نیمه فعال برای واحدهای دارای 2 پارتیشن
 • دارای 2 حالت بی صدا ( پدال ) و باصدا برای زون 24 ساعته
 • دارای تریگر سطحی و لحظه ای قابل تنظیم از طریق منوی دستگاه
 • دارای تنظیم سرعت شماره گیری
 • شماره گیری تون و پالس
 • دارای 15 حافظه برای ثبت ریموت با ادرس دهی
 • فعال و غیر فعال کردن رله خارجی از طریق ریموت کنترل
 • دارای دوعدد ریموت کدلرن ۳١٥
دزدگیر دیجیتال مدل 230

در انبار / حمل و نقل موجود است

امکانات:

 • دارای 16 حافظه برای ذخیره شماره تلفن
 • دارای 4 حافظه تلفن برای پدال
 • امکان ثبت شماره تلفن تا 18 رقم برای شماره های خارج از کشور
 • 4 زون با سیم و 4 زون بیسیم ( زونهای بیسیم شامل 40 حافظه برای ثبت سنسور بیسیم ادرس پذیر )
 • حفاظت قطع برق قابل تنظیم تا 4 ساعت و وصل برق
 • دارای منوی کشویی حرفه ای برای راحتی کاربر حتی بدون نیاز به دفترچه دستگاه
 • فعال و غیر فعال کردن دستگاه از طریق تماس با دستگاه
 • دارای شنود صدا
 • کنترل رله خارجی از طریق تماس با دستگاه
 • گزارش ورود و خروج محرمانه از طریق تماس با کاربر مدیر
 • حالت نیمه فعال برای واحدهای دارای 2 پارتیشن
 • دارای 2 حالت بی صدا ( پدال ) و باصدا برای زون 24 ساعته
 • دارای تریگر سطحی و لحظه ای قابل تنظیم از طریق منوی دستگاه
 • دارای تنظیم سرعت شماره گیری
 • شماره گیری تون و پالس
 • دارای 15 حافظه برای ثبت ریموت با ادرس دهی
 • دارای 30 حافظه تایمر هفته ای برای فعال و غیر فعال نمودن دزدگیر
 • دارای 30 حافظه تایمر هفته ای برای فعال و غیر فعال نمودن رله خارجی
 • فعال و غیر فعال کردن رله خارجی از طریق ریموت کنترل
 • دارای ساعت دقیق همراه با تاریخ میلادی و خورشیدی
 • دارای حفاظت هوشمند برای جلوگیری از ورود غیر مجاز از طریق ریموت
 • دارای واچ داگ حرفه ای برای فعال نمودن سیستم در صورت غیر فعال بودن سنسورها بیش از 1 ساعت
 • حذف ریموتها از طریق تماس با دستگاه و بوسیله مدیر
 • 200 حافظه برای ثبت وقایع سیستم ( ورود و خروج ، قطع و وصل برق ، الارم ) با جزییات ساعت و تاریخ
 • دارای دوعدد ریموت کدلرن ۳١٥
ارسال رایگان
پشتیبانی مشتری 24/7
بدون قیمت های اضافی
تحویل در همان روز